Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa powierzonych przez Państwa danych osobowych.

Realizując obowiązek informacyjny pragniemy przekazać Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez P.P.H.U. TKACZ.

Definicje

Administrator – osoba fizyczna lub prawna organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany; taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Tracz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U.”TKACZ” KRZYSZTOF TRACZ, ul. Gliniana 63A, 91-336 Łódź (dalej P.P.H.U. TKACZ) z którym można skontaktować się pisemnie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem firma@tkacz.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) tj. RODO.

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe innemu podmiotowi, zapewniającemu wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie danych było zgodne z prawem i chroniło przysługujące Państwu prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz P.P.H.U. TKACZ (w tym w zakresie usług kurierskich, księgowych, hostingu, informatycznych) a także organom administracji publicznej. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

 • na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych w tym np. konieczności wystawienia i przechowywania wystawionych faktur VAT przez właściwy okres wynikającej z ustawy o rachunkowości,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie koniecznym do realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, oraz w zakresie koniecznym do ulepszenia funkcjonalności strony internetowej poprzez stosowanie plików cookies (w celu zbierania informacji o sposobach korzystania z niniejszej strony internetowej, obsługi logowania, zabezpieczenia przed ponownym wyświetlaniem tych samych treści, prowadzenia anonimowych statystyk zawartości serwisu).

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i przez okres potrzebny do jego realizacji tj. przez czas świadczenia usług lub trwania umowy.

Dane osobowe zebrane w celu wykonania umowy są przetwarzane nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe zebrane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i rachunkowych są przetwarzanie nie dłużej niż do ustania obowiązku przechowywania danych księgowych.

Państwa prawa

Mają Państwo ma prawo do żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych w określonym celu (np. dla celów marketingowych). Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych żądanych przez P.P.H.U. TKACZ nie jest wymogiem ustawowym. Dane, których podaniejest wymagane są niezbędne do świadczenia usług lub zawarcia umowy i jej realizacji. Konsekwencją odmowy ich podania będzie niemożność świadczenia usług lub zawarcia umowy. Brakzgody na wykorzystywanie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Informujemy, że nie podejmujemy wobec Państwa decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

Pliki cookies

Używamy informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskuje dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Sklepu, a także w celach statystycznych. 

Cookies są to automatycznie zapisywane na końcowym urządzeniu niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków. Ich celem jest m.in. umożliwienie witrynie rozpoznania przeglądarki podczas ponownego odwiedzenia jej przez Państwa, przechowywanie danych dotyczących preferencji użytkownika i innych danych.

W celu korzystania z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej niezbędne jest zaakceptowanie plików cookies, zapisywanych na Państwa urządzeniu.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z naszej trony internetowej bez zmiany standardowych ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego oraz uzyskanie dostępu do informacji zapisanych w tych plikach.

Dane zawarte w logach systemowych

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą naszą stronę internetową jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian opisanych reguł dotyczących ochrony danych osobowych. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa.

 

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanych przez nas zasad ochrony danych osobowych o ich przesyłanie na adres e-mail: firma@tkacz.pl.

 

 

Co robimy?

 • plisowanie tkanin
 • solejka
 • kreszowanie tkanin
 • grawerowanie laserowe tkanin
 • wycinanie laserowe tkanin
 • wytłaczanie tkanin
 • Plisowanie

Galeria

Plisowanie tkaninKreszowanie i wytłaczanie tkaninGrawerowanie wycinanie laserowe tkanin

Dlaczego my?

 • posiadamy ponad trzydziestoletnie doświadczenie
 • dysponujemy świetnie wykształconym personelem
 • oferujemy fachowe doradztwo
 • posiadamy jeden z największych parków maszynowych w Polsce
 • używamy najnowszych technologii
 • oferujemy najwyższą jakość usług zachowując przy tym krótki czas realizacji

Kontakt

P.P.H.U. "TKACZ"

ul. Gliniana 63a
91-336 Łódź

tel. 0048 42 611-62-05
tel./fax. 0048 42 611-62-06

Plisowanie
plisowanie@tkacz.pl

Usługi laserowe
firma@tkacz.pl

Copyrights © 2014 - Tkacz.pl
Polityka prywatności

projektowanie stron internetowych Łódź LFGaleria.pl